Mevzuatlar

İncele...

Sm Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

Elazığ Teknova OSB

Sm Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI (SM) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1)İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU DİLEKÇESİDilekçe Örneği (SM-EK 1)
(FİRMA ATENTLİ)
2)SIHHI MÜESSESE BAŞVURU VE BEYAN FORMUSM-EK 2
 
3)KİRA SÖZLEŞMESİ 
 
4)TAPU FOTOKOPİSİ 
 
5)YAPI KULLANMA İZNİ FOTOKOPİSİ 
 
6)TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ 
 
7)VERGİ LEVHASI 
 
8)  İMZA SİRKÜLERİ 
 
9)YANGINLA İLGİLİ GEREKLİ BELGELER 
 
10)TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ 
 
11)SGK İŞÇİ BİLDİEGESİ 
 

NOT: Tüm belgelerin aslı ibraz edilecektir.