Mevzuatlar

İncele...

Güneş Enerjisi (GES)

Elazığ Teknova OSB

Güneş Enerjisi (GES)

OSB’lerde güneş enerjisine dayalı tesislere ilişkin sınırlama kaldırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Solar power panel on sky background,3D rendering
Elazığ Teknova OSB

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ ARTIK DAHA CAZİP

Elektrik enerjisi giderleri, sanayi kuruluşlarının maliyet kalemleri arasındaki payını her geçen gün arttırmakta. Pandemi sürecinde elektrik tüketiminin azalması elektrik faturalarındaki Yenilenebilir Enerji Kaynak Mekanizması (YEKDEM) paylarını arttırarak, elektrik faturalarının beklenmedik bir şekilde artmasına sebep olmuştur. Ekonomide çarklar eski düzenine dönünce de elektrik üretim maliyetleri artacaktır.

Bunun yanı sıra Avrupa Birliği tarafından 2019 Aralık ayında kabul edilen Green New Deal (Yeni Yeşil Düzen) ve benzeri uygulamaların sonucu olarak dünyaya ürün satan kurumlar çok yakın bir gelecekte enerjisini Yenilebilir Enerji Kaynaklarından elde etmek zorunluluğu ile karşı kaşıya kalacaktır. Bu zorunluluğun ulusal bazda da ortaya çıkmasını tahmin etmek güç değildir.

OSB katılımcısı kuruluşlarının hepsi geniş çatı alanlarına sahiptir. Her bir sanayi kuruluşu rekabet edebilmek ve uluslar arası piyasalara mal satabilmek için yakın ve orta vadede çatısına Endüstriyel Güneş Enerjisi Santrali kurulumunu planlamak zorundadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle gerek OSB’lerden gerekse sanayicilerden gelen taleplerin karşılanması ve uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi amaçlandı.

Buna göre, OSB’lerde yer alan sanayicilerin, sanayi alanları dışında ticaret, eğitim, sağlık alanları ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “hizmet ve destek alanı” oluşturulmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesi ve bu alanlarda yürütülecek faaliyetlerin kapsamı hususlarında genel prensiplerin belirlenmesi için genel kurul/müteşebbis heyetine görev verildi.

Genişleme olanağı bulunmayan OSB’ler, sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik “hizmet ve destek alanı” üretemeyip, alan yetersizliğinden az sayıda hizmet ve destek alanı olan bölgelerde sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılayamama sıkıntısı yaşıyordu. Söz konusu sorunları yaşayan OSB’lerin hizmet ve destek alanı ihtiyacının karşılanabilmesi için OSB mülkiyetindeki alanlara ilave katılımcıların ya da kamu kurum ve kuruluşların mülkiyetindeki alanların da plan değişikliğiyle hizmet destek alanına çevrilebilmesine imkan tanındı.

Yapılaşması tamamlanmış parsellerin çeşitli nedenlerle bölünmesi sonucu oluşan yeni parsellerdeki mevcut yapılar birçok durumda söz konusu yönetmelikte belirtilen yapı çekme mesafelerine uymuyordu. Bu sorunun çözümü ve bölünme işlemlerinin tamamlanarak sanayi parsellerinde üretime devam edilmesi amacıyla yapılaşma olan ve bölünen parsellerde yapı çekme mesafelerinin uygulanmasına istisnalar getirildi.

Elazığ Teknova OSB

PARSEL SINIRLAMALARINA DÜZENLEME

Ortak kullanım alanı ile hizmet ve destek alanı parsellerinde birleşme ve bölünme işlemlerinin yapılmasının usulü belirlenirken minimum parsel büyüklüğü 3 bin metrekare olarak belirlendi.

Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının OSB katılımcıları tarafından kullanılmasını teşvik etmek amacıyla güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesislerinin, sanayi parselinin en fazla yüzde 25’ine yapılabileceğine ilişkin sınırlama kaldırıldı.

OSB içinde parsel tahsisi yapılan gerçek ve tüzel kişilerin ticari hayatın gereklilikleri çerçevesindeki tür değişikliği, birleşme ve bölünme gibi işlemlerin OSB mevzuatına uygun değerlendirilmesine imkan tanındı.

Devirlere ilişkin yapılan değişiklikle bugünün koşullarında gelişen sermaye araçlarının OSB’ler içinde de kullanmasının önü açıldı. OSB’lerdeki katılımcıların finansmana erişiminin güncel finans ve sermaye araçlarıyla kolaylaştırılması planlandı.

Dünya Bankası kredisi ile yapılan işlerde, sadece yapım değil müşavirlik, mal ve hizmet alımları da Bakanlıkça oluşturulan komisyonca kredi veren kuruluşun esasları çerçevesinde ihale yapılmasına imkan tanındı.

Elazığ Teknova OSB

OSB’LERDE GES KURULUM SÜRECİ NASIL İŞLER?

OSB’lerdeki başvuru süreci OSB dışındaki GES başvuru süreciyle benzer şekilde ilerlemektedir. Bu süreçte tek farklılık, elektrik enerjinizi OSB’den aldığınız için, EDAŞ’a yapılacak olan başvurular OSB Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Güneş Enerji Sistemlerinin Yatırım Aşamaları

  • Binam (çatım) GES kurulumuna uygun mu sorusunun cevabı için keşif,
  • Bulunduğum bölgede TEİAŞ kapasitesi GES kurulumu için sorgulanması,
  • Teklif toplama, fizibilite analizi (malzeme şartnameleri, standartlar),
  • OSB Elektrik Birimine Başvuru,
  • Projelendirme ve yasal izinler,
  • Tesis kurulumu,
  • Devreye alma, kabul işlemleri,
  • İşletme (EDAŞ, EPSAŞ üretim hesaplama tabloları, fatura işlemleri),
  • Üretim takibi ve bakıM

Güneşten elektrik üretimine karar vermek ile güneş enerjisi ile elektrik üretimi arasındaki süreç uzun ve zorlu görünebilir. Nitekim mevzuatın sıklıkla değişmesi, bürokratik işlemlerin yoğunluğu ve benzeri olgular yatırımcı adaylarının hata yapmasına, yanlış yönlendirilmesine yol açmaktadır. Bu bakımdan güneş enerjisi ile elektrik üretimi kararı alıp, yola çıkanların bu yolda mevzuatı ve uygulama pratiklerini çok iyi takip eden, tecrübesi ve bilgi birikimi yüksek firmalarla çalışması gerekir.