Mevzuatlar

İncele...

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

Elazığ Teknova OSB

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

1)YAPI RUHSAT TALEP DİLEKÇESİ
2)İMAR DURUMU BELGESİ
 İmar durumu OSB tarafından verilir.
3)LİHKAP’TAN ARSA APLİKASYON KROKİSİ
4)YOL KOTU VE ALTYAPI BAĞLANTI KOTU BELGESİ
 Harita mühendisince hazırlanıp OSB den teyit alınacak.
5)ZEMİN ETÜT RAPORU ve GEOTEKNİK RAPOR
 Ayrıca yapı denetim kuruluşunun jeoloji mühendisi ve proje müellifi inşaat mühendislerince de imzalanacak.
6)YAPI APLİKASYON BELGESİ
 T.U.S. Belgesi olacak. Mania incelemesi için en üst yükseklik (baca,bayrak direği,çatı vb) belirtilecek.
Kotlar deniz seviyesinden arazi kotu olacak.
7)YDS YİBF KAYDI (Küme Yapı başvuruları çevre ve şehircilik il müdürlüğüne yapılır)
8)ÇED GÖRÜŞÜ
 İlgili ada-parselde yapılacak yatırım hakkında Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünden alınacaktır.
9)İTFAİYE PROJE GÖRÜŞÜ
10)YAPI SAHİBİ BELGELERİ
 a) Vergi Levhası Fotokopisi
b) Yetkili Kimlik Fotokopisi
c) Ticaret Sicil Gazete Örneği(Firma İse)
d) Yetkili İmza Sirküleri(Firma İse)
e) Tapu (Son bir aya ait güncel kayıt olacak)
f) Vekaletler var ise vekalet verilenlerin imza sirküsü
g) Faaliyet Durum Belgesi
h) Yetkili kişi ikametgah belgesi
11)MÜTEAHHİT FİRMA BELGELERİ
 a) Faliyet Durum Belgesi
b) Şirket Yetki Belgesi
c) Vergi Levhası
d) Yetkili Kimlik Fotokopisi
e) Yetkili İmza Sirküleri
f) Ticaret Sicil Gazete Örneği
g) Mal Sahibi ile yapılan İnşaat Sözleşmesi
h) Yetkili kişi ikametgah belgesi
i) Müteahhitlik Taahhütnamesi
j) Müteahhitlik sınıfını gösterir belge
k) Yetki belge sınıfına göre üstlenilebilecek iş miktarı ve inşaat alanı kontrolü yapılmalıdır
12)ŞANTİYE ŞEFİ BELGELERİ
 a) Kimlik Fotokopisi
b) Diploma Fotokopisi
c) İkametgah Belgesi
d) Yapı müteahitiyle yapılan Hizmet Sözleşmesi
e) Mesleki Faaliyet Taahütnamesi
f) Şantiye şefi oda kayıt belgesi(sicil durum belgesi)
g) 5(beş) iş ve 30000 m² kontrolü yapılmalıdır.
13)PROJE MÜELLİF BELGELERİ
 İlgili mimar ve mühendislerin Mesleki Faaliyet Taahütnamesi ve Büro Tescil Belgeleri (Taahütnameler eksiksiz doldurulmalı, tarih, ikametgah adresi ve T.C. No. mutlaka bulunmalıdır.)
14)PROJELER
 a) Mimari (5 adet) İnşat alanı, emsal, kazı/dolgu, sığınak, otopark, ağaç, yağmursuyu deposu hesapları olucak.
b) Statik (5 adet) İstinat duvarı proje ve hesabı, Kalıp ve Taşıyıcı iskele projesi ve hesabı olucak
15)YAPI RUHSATI HİZMET BEDELİ DEKONTLARI
16)YAPI DENETİM KURULUŞU BELGELERİ
 a) YİBF Bilgi Formları
b) Y.D. Hizmet Sözleşmeleri
c) Y.D. Hizmet Taahhütnamesi
d) Yapı Denetim İzin Belgesi
e) Vergi Levhası Fotokopisi
f) Yapı Denetim Hizmet Bedeli Dekontları
g) Proje Kontrol Formları
h) Y.D. Yetkilisi’nin Kimlik Fotokopisi, İkametkah Belgesi ve İmza Sirküleri
ı) Denetçi Mimar ve Mühendislerin Kimlik Fotokopisi, Denetçi Belge Fotokopisi, İkametkah Belgeleri

NOT : Tüm Projeler Tarafımıza Digital Ortamda(DWG Dosyası ) verilecektir..

NOT : Altyapı ile ilgili bilgiler OSB Müdürlüğünden edinilecektir.