Mevzuatlar

İncele...

Hakkımızda

Elazığ Teknova OSB

Hakkımızda

Elazığ Teknova Organize Sanayi Bölgesi, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini meydana getirmektir.

Örnek olacak hizmetleri kesintisiz, kaliteli ve çevreci standartlarda yatırımcı ve sanayici iş insanlarına sunan Elazığ Teknova Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ ilindeki mevcut lojistik ve ulaşım imkânlarının varlığı, geliştirilebilme potansiyeli ve mesafe yakınlıkları yanında bu hizmetlerin elde edilebilmesindeki düşük maliyet, Elazığ’ın sahip olduğu nüfus ve kalifiye eleman işgücü varlığı, köklü bir üniversitesi ve özellikle dünya genelince kendisini kanıtlamış bazı kâr marjı yüksek sektörlerde hammadde temini kolaylığı ile ucuzluğu gibi faktörleri göz önünde bulundurarak yatırım yapmak isteyen sanayiciler için önemli bir avantaj oluşturmaktadır.

Elazığ ilinin ekonomik ve kültürel durumu, tarihten gelen kadim kent Harput’un olgusu, sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynakları, kalifiye insan kaynakları varlığı, lojistik ve ulaşım imkânları, işletme ve çalışanlar için sağladığı güvenli ortam, verilecek devlet destekleri ve teşvikler sayesinde sanayici iş insanlarına sağladığı en üst düzey destek imkanları yanında ayrıca ETOSB Yönetim Kurulu ve Başkanlığımızın yatırımcıların sorunlarını çözüme ulaştırma ve onlarla birlikte çalışma isteği, organize sanayi bölgemize yatırımı cazip kılan nedenler arasındadır.

Misyonumuz

Bünyesinde barındırdığı sanayi kuruluşlarının talep ettiği her türlü altyapı ve destek hizmetlerini kaliteli, kesintisiz ve çevreye duyarlı olarak üretimlerinin aksamamasını temin etmek, teknik ve teknolojiyle gelişmeleri takip ederek hizmet kalitesini sürekli geliştirmek/iyileştirmek ve verilen hizmetleri en uygun fiyata temin ederek katılımcılarının rekabet gücüne katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Gelişen ekonomi ve teknolojiyi takip ederek, çağdaş ve benzer kurumlara örnek olacak hizmetleri kesintisiz, kaliteli, çevreci ve ucuz fiyatta üretmek, bu bağlamda; katılımcılarına rekabet gücü kazandırarak ülkemizde bilinen öncü ve örnek bir OSB oluşturmaktır.