Mevzuatlar

İncele...

OSB Yerleşim Plânı

Elazığ Teknova OSB Parselasyon Planı (Etaplı)

İncele

Elazığ Teknova OSB Kümelenme Düzeni

İncele